d

WE ARE BRUNN

Let’s Work Together

RAE

kobieta włosy blond w okularach po lewej stronie patrzy na monitor z danymi i wykresami po prawej stronie skupiona

Stan cyfryzacji polskich firm

Cyfryzacja to kluczowy element współczesnej gospodarki, wpływający na efektywność i konkurencyjność firm. W erze cyfrowej, firmy, które nie nadążają za postępem technologicznym, ryzykują pozostanie w tyle.

Poniżej przyglądniemy się stanowi cyfryzacji polskich firm, przeanalizujemy przyczyny opóźnień w tej dziedzinie, oraz omówimy korzyści i wyzwania związane z automatyzacją procesów biznesowych.

Cyfryzacja po polsku

Stan cyfryzacji polskich firm można ocenić na podstawie Wskaźnika Intensywności Cyfrowej, który klasyfikuje przedsiębiorstwa do jednego z czterech poziomów intensywności cyfrowej.

Klasyfikacja dokonywana jest na podstawie spełniania konkretnych warunków, takich jak posiadanie oprogramowania typu CRM, zakup usług w chmurze obliczeniowej czy posiadanie łącza internetowego o prędkości przynajmniej 30 mb/s. Aby uzyskać wysoki poziom intensywności cyfrowej, przedsiębiorstwo musi zdobyć co najmniej 7 punktów na 12 możliwych.

Według Eurostatu, 78,8% polskich firm nadal znajduje się na niskim lub bardzo niskim poziomie intensywności cyfrowej. To oznacza, że jesteśmy w dalekim tyle Europy w tym zakresie, a do czempionów cyfryzacji takich jak Finlandia czy Holandia, gdzie odpowiednio 51,9% i 47,6% firm ma wysoki lub bardzo wysoki poziom cyfryzacji brakuje nam wielu lat, jeśli nie dekad.

Przyczyny braku cyfryzacji w polskich firmach są złożone. Badania wskazują na kilka głównych czynników:

  • Brak świadomości: Wiele firm nie zdaje sobie sprawy z korzyści płynących z cyfryzacji i automatyzacji procesów.
  • Koszty: Wdrożenie nowych technologii i systemów bywa kosztowne, a firmy często obawiają się, że inwestycje te nie przyniosą oczekiwanych zwrotów.
  • Brak kompetencji: Firmy często nie posiadają odpowiednich zasobów ludzkich z odpowiednimi kompetencjami technologicznymi.
  • Kultura organizacyjna: Tradycyjna kultura organizacyjna i opór przed zmianami to również istotne bariery.
  • Nadmierna pewność siebie: polscy managerowie mają zawyżoną samoocenę, przez co przeceniają swoje możliwości i nie doceniają konkurencji. 

Wyprzedzić konkurencję

Cyfryzacja umożliwia firmom szybsze i bardziej efektywne funkcjonowanie. Automatyzacja procesów pozwala na natychmiastowe reagowanie na potrzeby klientów, co jest kluczowe w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Badania wskazują, że 78% klientów kupuje od firmy, która odpowiada jako pierwsza, co pokazuje, jak ważna jest szybkość reakcji.

Automatyzacja procesów to kluczowy element cyfryzacji. Dzięki niej możliwe jest zautomatyzowanie wielu rutynowych zadań, co pozwala pracownikom skupić się na bardziej kreatywnych i strategicznych działaniach. Automatyzacja może obejmować różne obszary, od obsługi klienta, przez zarządzanie zapasami, aż po analizę danych. Wdrożenie narzędzi AI może dodatkowo zwiększyć efektywność i dokładność tych procesów.

Alternatywy

Według PFR tylko 3,7% polskich firm korzysta z narzędzi AI, a do końca dekady będzie ich max. 10%. Tymczasem według predykcji w UE 75% firm do 2030 roku będzie używać na co dzień AI min. do wspierania pracy ludzi.
Jeśli my Polacy nie przyspieszymy z cyfryzacją, za kilka lat może się okazać, że nadrobienie zaległości nie jest możliwe w tym stuleciu!

Firmy, które nie zdecydują się na cyfryzację, ryzykują utratę konkurencyjności. W dłuższej perspektywie mogą one zostać wyparte przez bardziej innowacyjne i elastyczne przedsiębiorstwa. Tradycyjne firmy muszą zrozumieć, że cyfryzacja to nie tylko kwestia przetrwania, ale także szansa na rozwój i zwiększenie swojej pozycji na rynku.

Od czego zacząć?

Podczas cyfryzacji firm często popełniane są błędy, które mogą opóźniać lub uniemożliwiać osiągnięcie zamierzonych celów. Do najważniejszych z nich należą:

  • Brak spójnej strategii cyfryzacji: Firmy często podejmują działania ad hoc, bez wyraźnego planu i celów.
  • Nieodpowiednie zarządzanie zmianą: Brak odpowiedniego przygotowania pracowników i zarządzania procesem zmian może prowadzić do oporu i frustracji.
  • Niedostateczna inwestycja w szkolenia: Cyfryzacja wymaga nowych kompetencji, a ich brak może ograniczać efektywność wdrożonych rozwiązań.

Proces cyfryzacji warto rozpocząć od analizy bieżących procesów i zidentyfikowania obszarów, które mogą być usprawnione. Następnie należy opracować spójną strategię, która uwzględni potrzeby firmy oraz dostępne zasoby. Kluczowe jest również zaangażowanie pracowników i zapewnienie im odpowiednich szkoleń.

Cyfryzacja prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej, poprawy jakości obsługi klienta oraz lepszej analizy danych. Firmy, które zdecydują się na ten krok, mogą liczyć na wzrost konkurencyjności, większą elastyczność i możliwość szybszego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. W dłuższej perspektywie cyfryzacja może prowadzić do znaczących oszczędności i wzrostu przychodów.

Czas działać

Cyfryzacja to nieodłączny element współczesnego biznesu, który pozwala firmom na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Polskie firmy mają jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie, ale korzyści płynące z cyfryzacji są nie do przecenienia. Rozpoczęcie procesu cyfryzacji może być wyzwaniem, ale inwestycje w nowe technologie i automatyzację procesów przyniosą wymierne korzyści.
Czas działać – cyfryzacja to klucz do przyszłości.